Leg. Läkare, Specialist i Ortopedi

 

Patientavgifter   källa Region Skåne

Besök hos specialist 300:-
Vid remiss från läkare med ersätting från Region Skåne 180:-

Högkostnadsskydd
Om du inom en 12 mån period erlagt patientavgift för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för
recept med sammanlagt 1100:- utfärdas frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12-mån perioden.

Nytt från 1 April 2012 Region Skåne :
Barn och ungdom under 12 år Avgiftsbefriade